yes, therapy helps!
מהם המבנים בעולם הפסיכולוגיה?

מהם המבנים בעולם הפסיכולוגיה?

none 17, 2021

בפסיכולוגיה, "בניה" היא המונח וההגדרה המיוחסת לתופעה שלמרות שאין בה מציאות אמפירית, היא מהווה את עצמה מושא לימודים. המבנים משמשים לתקשר, לדעת ולתפעל תופעות שאנחנו בקושי יכול להגדיר, דווקא בגלל שהם לא אובייקטים קונקרטיים. הם מעצבים חלק גדול של הפסיכולוגיה וככזה, יש לקבוע הרבה של תפיסת הפרט שלנו של כל מה שמקיף אותנו.

הנה הגדרה של מבנה בפסיכולוגיה ואנו נסקור את היישומים שהיו לו בפסיכולוגיה קלינית, במיוחד מתורת הקונסטרוקציה האישית.


  • כתבות בנושא: "איך פסיכולוגיה ופילוסופיה כאחד?"

מהו מבנה?

כפי שקורה בדיסציפלינות המדעיות, הפסיכולוגיה יצרה סדרה של ידע חשוב מאוד להבין את הקשר שלנו עם העולם. זה לעתים קרובות על ידע מופשט על אובייקטים, שלמרות שאין להם מציאות אמפירית, הם מהווים חלק גדול מהידע הפסיכולוגי, המקצועי והדיבורי כאחד.

לכן, על מנת להכשיר את עצמה כמנהג המבקש ליצור ידע ולנהל את הידע עליו הוא מייצר ידע (כמדע), הפסיכולוגיה נאלצה ליצור סדרה של מושגים שהופכים את המציאות שהיא לומדת.


במילים אחרות, כמו רבים מן האובייקטים של לימודי הפסיכולוגיה אינם יסודות אמפיריים (אלמנטים קונקרטיים, חומריים, למשל, מודיעין, מצפון, אישיות), אותה משמעת צריכה ליצור סדרה של מושגים שיכולים לייצג את מה שהיא בוחנת.

מושגים אלה ידועים כמבנים, ודווקא הם ישויות שקיומו אינו אחיד או מדויק, אבל בכל דרך שהם מנסים ללמוד כדי לספק צרכים הקשורים לחברה מסוימת.

  • אולי אתה מעוניין: "מה זה קונסטרוקטיביזם בפסיכולוגיה?"

כמה רקע ודוגמאות בפסיכולוגיה

בשנות ה -70, במסגרת מדעי החברה, החלו לדון על מקורות הידע המדעי ועל השפעותיו. בין היתר, הגיע למסקנה כי כל מדע הוא תוצר של זמן ומקום ספציפיים.


כפי שברגר ולוקמן (1979) היו אומרים, מערכות האמונה הן תוצר של בנייה חברתית . החקירה הזאת יחד עם ההצעות הללו יצרה גם דיון במבנים שהפסיכולוגיה יצרה במסגרת הפיתוח המדעי.

למעשה, חלק גדול מהמחקר בפסיכולוגיה התמקד באימות מבנים פסיכולוגיים. כלומר, סדרה של מחקרים היא מבקשת לעקוב אחר פרמטרים וקריטריונים שיוצרים מושגים אמינים לדבר על תופעות שאנחנו בקושי מתבוננות בהן. לדוגמה, כאשר תשובות שונות נמדדות ביחס לזמני תגובה שונים, המתורגמים למבנה האינטליגנציה או האינטליגנציה.

תורת המבנה האישי של ג'ורג' קלי

הפסיכולוג האמריקאי ג'ורג 'קלי (1905-1966) פיתח תיאוריה בשם תיאוריה של קונסטרוקציה אישית. באמצעות תיאוריה זו, קלי הציע שלמבנים יש השפעות טיפוליות , שבו הציע דרך ליישם אותם בפסיכולוגיה קלינית.

לדברי קלי, המונחים שבהם אנו משתמשים כדי להתייחס לדברים, או לעצמנו, משקפים את האופן שבו אנו תופשים את הדברים האלה. משם, מה שקלי אמרה הוא שהמילים שבהן אנו מפרשים תופעה, אינן מתארות בהכרח את התופעה, אלא משקפות את התפיסות שלנו לגבי זה.

כך, למשל, אם המורה מדבר על ילד כעל "עצלן", זה בעיקר השתקפות של התפיסות האישיות של המורה, אבל יש לו גם השלכות על הילד עצמו. זאת משום שהיא ממוקמת במקום מסוים (חוסר פעילות, עצלות), אשר, הציפיות והדרישות של המורה מתאימים לתפיסה זו, ולהתנהגות הילד גם כן.

קלי האמינה שאפשר לשחזר, כלומר, להשתמש במבנים חדשים כדי להתייחס לאותן תופעות, ובדרך זו, ליצור ולשתף אפשרויות פעולה חדשות . במקרה של הילד העצל, למשל, הייתי ממליץ להחליף את המבנה "העצלן" באדם שיאפשר לילד חופש רב יותר.

הפסיכולוג המליץ ​​לחשוב עלינו כאילו היינו מדענים, כלומר, כמבנים מושגים המאפשרים לנו להתייחס בצורה זו או אחרת לעולם ולכל אחד . כאילו נוכל לנסח תיאוריות שונות לצמיתות ולשים אותן במבחן.

זה האחרון אני מיושם בשדה הקליני כדרך להקל על אנשים שהשתתפו, קשורים בדרכים שונות (באמצעות מבנים שונים) עם מה שהם נתפסו כבעיה.

ביקורות של קלי למדע מסורתי

כך קראה תיגר על אובייקטיביות מדעית ועל הרעיון של "מציאות אובייקטיבית", המציעה כי יותר ממציאות אובייקטיבית, יש קבוצה של אמונות ודמיונות, שבמסגרתן ניתן ליצור אמונות חדשות ודמיון חדשים, אם יש צורך בכך.

שינוי זה חשוב משום שהוא מרמז על שינוי איכותי במערכת היחסים שבה האדם נרשם. לכן, מה שקלי משחזרת הם המשמעויות האישיות, ומבקשים להומוגניזציה שלהם, זה עובד ופותח את האפשרות של טרנספורמציה.

כדי לעשות זאת, קלי הבדיל בין סוגים שונים של פונקציות של מבנים , כמו גם את המשתנים השונים המשתתפים כך שמבנה נחשב תקף, או לא, או כך שהם יוצרים מערכות שונות. כמו כן, בתיאוריה שלו דן חדירות של מבנים, כלומר, כמה ניתן ליישם או לשנות ובאיזה נסיבות.

הפניות ביבליוגרפיות:

  • ברגר ולוקמן (1979). הבנייה החברתית של המציאות. Amorrortu: בואנוס איירס.
  • Botella, L. ו- Feixas, G. (1998). תיאוריה של מבנים אישיים. בקשות לפרקטיקה פסיכולוגית. [גרסה אלקטרונית]. פורסם ב -4 ביוני 2018. זמין בכתובת //www.researchgate.net/profile/Luis_Botella/publication/31739972_Teoria_de_los_Constructos_Personales_aplicaciones_a_la_practica_psicologica/links/00b4952604cd9cba42000000.pdf-

המדריך לבונה בישראל – האדריכל – פרק 2 ✍ (none 2021).


none