yes, therapy helps!
8 ההבדלים בין נוצרי לקתולי

8 ההבדלים בין נוצרי לקתולי

none 23, 2022

האמונה, בין אם אנו מדברים אמונה דתית ובין אם לאו, היא אחד הכוחות החזקים ביותר, משום שהיא מקלה על קיום ושמירה על תקווה בעולם טוב יותר. אחד מסוגי האמונה הידועים ביותר הוא הדתי , בהיותה סוג של אמונה שמטרתה לתת הסבר לעולם ולהגדיר מסגרת, ערכים ו / או כללי פעולה עיקריים עבור מי לייחס את זה.

לאורך ההיסטוריה ואפילו היום היו קיימים ויש מגוון רחב של הודאות דתיות, אם כי כיום אלה המונותיאיסטים נוטים לשלוט.

ביניהם, הנפוץ ביותר בעולם הוא הנצרות, במיוחד לגבי הדוקטרינה הקתולית. לגבי הנקודה האחרונה הזאת, לפעמים אנשים זיהו את הנצרות ואת הקתוליות כמילים נרדפות.


עם זאת, האמת היא כי למרות שני המונחים קשורים אינם חופפים לחלוטין, ישנם כמה הבדלים בין הקתוליות סוגים אחרים של הנצרות. זו הסיבה לכל אורך מאמר זה בואו נראה את ההבדלים בין נוצרי לקתולי .

  • מאמר בנושא: "סוגי הדת (והבדלי האמונות והרעיונות שלהם)"

הבדלים עיקריים בין נוצרי לקתולי

להיות נוצרי ולהיות קתולי הוא כמו שאמרנו משהו שיכול או לא יכול ללכת יד ביד, שכן כל הנוצרים אינם בהכרח קתולים. הבא אנחנו הולכים להראות כמה ההבדלים העיקריים.

1. ספציפיות

אחד ההבדלים האפשריים הוא רמת הספציפיות שיש לשני המושגים. ואף על פי שהקתוליות היא חלק מן הנצרות, נוסף על כך יש סוגים אחרים של נצרות: פרוטסטנטים או אנגליקנים, למשל, הם ענפים ידועים אחרים של אותה הדת הנוצרית. לפיכך, בעוד כל הקתולים הם נוצרים, לא כל הנוצרים הם קתולים .


2. הפרשנות של התנ"ך

אחד ההבדלים העיקריים בין הקתוליות לבין ענפי הנצרות האחרים קשור לסוג הפרשנות שמקורה בספר הקדוש של הנצרות, התנ"ך.

הקתוליות מציעה השקפה קנונית ורשמית על המאורעות המופיעים בתנ"ך, דבר המעיד על עמדה קונקרטית ועל פרשנותו של המאמין להאמין. עם זאת, ענפים אחרים רואים כי החזון של הקתוליות מאוד מגביל את התפקיד של המאמין , מזמין פרשנות חופשית יותר ופתוחה של הטקסט המקודש.

3. מרים הבתולה

לכל הנצרות יש כבוד עצום לדמותה של הבתולה, אך תפקידה באמונה יכול להשתנות במידה ניכרת. הקתוליות רואה בה ישות קדושה , אשר כשלעצמו הוא מושא של הערצה ותפילה והוא חדור הילת האלוהות, כמו גם נחשב intercessor בין האנושות לאלוהים.


עם זאת, ענפים אחרים של הנצרות, למרות כיבוד והערצה שלה, רק להרהר בה כאמא של ישוע, לא להתפלל לה או intercessors אחרים אבל ישירות לאלוהים.

  • אולי אתה לא מוזמן: "אתה יכול להיות פסיכולוג ולהאמין באלוהים?"

4. תפקיד הקדושים

הרעיון של קדושה הוא משהו רלוונטי במיוחד הקתוליות, להיות קדושים אלה אנשים, בשל הפונקציות האתיות שלהם, נחשבים הגיעו לרמה גבוהה מאוד של הקודש עם אלוהים. עד לאחרונה זה היה נחשב כי הקדושים interceded בין האנושות האלוהות, להיות יצורים מגן ומדריכים.

אין זה נדיר עבור כמה תפילות להיות מופנית אליהם ועל שרידי להיות נשמרים אשר נערץ. עם זאת, ענפים אחרים של הנצרות רק לראות אותם כדוגמאות אפשריות, אבל לשקול הערצה שלהם הפולחן כלפיהם משהו מיותר בדרך כלל.

5. הכנסייה ומנהיגה

הבדל נוסף בין הקתולים לבין סוגים אחרים של נוצרים ניתן למצוא בתפקידה של הכנסייה ובשיקול דעתה של סמכות זו ומנהיגה.

במקרה של קתוליות האפיפיור הוא המנהיג העליון של הכנסייה , שהוא המוסד הרואה עצמו יורש של דבר המשיח, להיות נציג מרבי היורש של סן פדרו. ענפים אחרים של הנצרות, כגון הפרוטסטנטיות או הכנסייה האנגליקנית, אינם מכירים בסמכות זו (במקרה האחרון הוא המלך או המלכה הסמכות הכנסייתית הגבוהה ביותר).

6. הסקרמנטים

עוד הבדל אחד שאנחנו מוצאים בו ההערכה שניתנה לסקרמנטים . בעוד הקתוליות מתבוננת בצורך לחגוג שבעה (טבילת לחם, סעודה או סעודת האדון, אישור, סדר כוהנים, נישואין ומשיחה), ענפים אחרים של הנצרות אינם רואים בהם צורך.

7. פרישות כנסייתית

הבדל אחד הוא מיושם ביסודו של מי מוקדש הכהונה היא שיקול של הצורך פרישות או את חוסר האפשרות של נישואים או ילדים.

מנהג זה ראוי לכמורה הקתולית , שנגזר מאיסור מימי הביניים שטען כי הרכוש הכנסייתי לא יכול להיות בירושה מאב לבן. ענפים אחרים כמו הפרוטסטנטים, לעומת זאת, מאפשרים לכמרים שלהם להתחתן ולהוליד ילדים.

8. גן עדן, גיהנום וגיהינום

הבדל נוסף בין הקתוליות לבין אמונות נוצריות אחרות הוא התפיסה של קיומו של גיהנום. באופן כללי, רוב ענפי הנצרות מקבלים את הרעיון של מעבר לגבולות השמים לאנשים טובים ולגיהנום עבור הרשעים. עם זאת, במקרה של קתוליות אנו מוצאים גם את קיומו של הכפירה , שמעבר לו ייסבול המאמין לטהר את חטאיו עד שיגיע אליה, ואז יוכל לעלות.

למעשה, יש גם סניפים כמו אלה של עדי יהוה שחושבים כי אין חיים מעבר למוות, פשוט תחיית המתים.

הפניות ביבליוגרפיות:

  • שבלייה, ג ', Gheerbrant, א (2009). מילון סמלים, 2. מהדורה. ברצלונה: רועה.
  • Chidester, D. (2000). הנצרות: היסטוריה גלובלית. HarperOne
  • Kimbrough, S. T. ed. (2005). אורתודוכסים ווסליאן. הסמינר סנט ולדימיר.

מי יותר קתולי - ההלכה הרבנית או היהדות המשיחית? (none 2022).


none